हेल्थकेअर टेलेकन्सल्टेशन सेवेची सुरूवात

0
426

गोवा खबर:क्लिनिक हेल्थकेअरच्या सहकार्यान गोंय  सरकारन नागरिकां खातीर वैजकी प्रश्नांचेर सल्लो दिवपी  टेलेकन्सल्टेशन सेवा  सुरू केल्या. कोव्हीड -19 च्या कठीण काळांत राज्यांक ह्या प्रकारची सेवा खूप म्हत्वपूर्ण थारतली.

ॲप लॉन्च केल्या उपरांत भलायकी मंत्री श्री. विश्वजीत राणे म्हणटले , जेन्ना पुराय देश लॉकडाउन आसतना आमी केंद्र सरकारान दिल्ल्या मार्गदर्शक सुचोवणी अंमलांत हाडपाक सक्षम आसात. भलायकी केंद्रात वचपाक असमर्थ आशिल्ल्या लोकांच्या दारा मेरेन वैजकी मदत पावोवप आमकां गरजेचे आसा. वैजकी भलायकी आनी भलायकीच्या जतनायेची व्याख्या करपा वटेन हे एक पावल जावन आसा. ह्या लॉकडाउनच्या वेळार नागरिकाच्या वतीन हाचो सगळो खर्च सरकार करतले, अशें मंत्री राणे हांणी सांगले.

श्री. राणे हांणी नागरीकानी 91- 6366449060 हो क्रमांक सेव करून वैजकी गरजो पुराय करपा खातीर हांचो पुरायपणान उपेग करचो  अशीं मागणी केल्या

क्लिनिक हेल्थकेअराक गोंय सरकारा कडेन भागिदारी करपाक मेळप ही खोश्येची गजाल आसा आनी गोंयांतल्या लोकांक बेसबरी वैजकी सेवा 24 वरां दिवपा खातीर ते बांदील आशिल्ल्याचे क्लिनीक हेल्थकेअराचे सह संस्थापक डॉ.सूरज बालिगान सांगले.

टेलेकन्सल्टेशना वरवीं लोकांक म्हत्वपुर्ण म्हायती, दरेका मनशाक खासा सल्लो विनामुल्य मेळटलो. 24 वरां उपलब्ध आशिल्ले विशेशज्ञ आनी सहाय्यक, पिडेस्तांच्या प्रस्नांचेर सल्लो दितले आनी फुडल्यो चांचण्यो वळखपाक मजत करतले, जातुंत फुडल्यो तपासण्यो, वखदांची शिफारस, आनी जिवनशैलींत बदलांचो आसपाव आसू शकता. वखदांची वळेरी व्हॉट्सॅप वा एसएमएसा वरवी धाडतले. थळाव्या लोकां खातीर आनी  पिडेस्तांच्या सोयी खातीर इंग्लीश, हिंदी, आनी कोंकणी भाशांनी सल्लो मेळू शकता.