सावंतवाडी – माजगाव येथे पोपकर कुटुंबियांचा गणपती. कुटुंब प्रमुख श्री. व सौ. अरुण बापुराव नाईक पोपकर. सोबत सौ. पियुषा पुष्पराज पोपकर व तेजस नाईक पोपकर.

0
902