दोडामार्ग तालुक्यातील साटेली-भेडशी येथील आपल्या निवासस्थानी विराजमान झालेल्या गणरायाची भक्तीभावे पूजा करताना महादेव दळवी.

0
686