आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत कोविड-19 वरील उपचार

0
190

 

 

 

गोवा खबर:’आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PMJAY)’ सुरु झाल्यापासून त्याअंतर्गत, 21.09.2020 पर्यंत 1.26 कोटीपेक्षा अधिक रुग्णांचे रुग्णालयातील प्रवेश अधिकृतरीत्या संमत करण्यात आले आहेत. यापैकी 5.13 लाख रुग्णांची रुग्णालय भर्ती प्रक्रिया, कोविड-19 च्या तपासणी आणि उपचारांसाठी अधिकृतरीत्या संमत करण्यात आली आहे.

रुग्णांना बिगर कोविड रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्याचे राज्य / केंद्रशासित प्रदेश निहाय तपशील ‘परिशिष्ट- एक’ मध्ये पाहता येतील.

एबी-पीएमजेवाय अंतर्गत भारतभरासाठी निधी वितरित केला जातो. राज्य / केंद्रशासित प्रदेशाला त्यांच्याकडून प्रस्ताव पोहोचल्यावर, योग्य त्या अटींची पूर्तता केल्यावर आणि आवश्यक माहिती सादर केल्यावर हा निधी वितरित केला जातो.

एबी-पीएमजेएवायच्या अंमलबजावणीसाठी, वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 आणि 2020-21 मध्ये अनुक्रमे 2400 कोटी , 6400 कोटी आणि 6400 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.

एबी-पीएमजेएवायच्या प्रारंभापासून ते 21.09.2020 पर्यंत या योजने अंतर्गत एकूण 5474 कोटी रुपये राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात आले आहेत. त्याचे राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशनिहाय तपशील ‘परिशिष्ट-दोन’ मध्ये पाहता येतील.

– राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मंजूर झालेली एकूण रक्कम पुढीलप्रमाणे :

•    वित्तीय वर्ष 2018-19 साठी 1849.5 कोटी रुपये

•    वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी 2992.9 कोटी रुपये

•    वित्तीय वर्ष 2020-21 (चालू वर्ष)साठी 631.0 कोटी रुपये

• सदर निधी PM-JAY अंतर्गत नेमून देण्यात आलेला असून, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना तेथील लाभार्थ्यांच्या उपचारांसाठी आलेल्या खर्चानुसार वितरित करण्यात आलेला आहे.

 

Annexure – I

State/UT wise details of total non-COVID hospital admissions under AB PMJAY since inception of the scheme as on 21.09.2020
Sl No. State/UT Total non-COVID Hospital Admissions
1 Andaman And Nicobar Islands 188
2 Andhra Pradesh 881589
3 Arunachal Pradesh 1770
4 Assam 150620
5 Bihar 208526
6 Chandigarh 6031
7 Chhattisgarh 1070496
8 Dadra & Nagar Haveli
and Daman & Diu
53495
9 Goa 10138
10 Gujarat 1937679
11 Haryana 164338
12 Himachal Pradesh 71189
13 Jammu And Kashmir 89756
14 Ladakh 797
15 Jharkhand 632683
16 Karnataka 849384
17 Kerala 1375387
18 Lakshadweep 1
19 Madhya Pradesh 446005
20 Maharashtra 285239
21 Manipur 21567
22 Meghalaya 177582
23 Mizoram 44374
24 Nagaland 15041
25 Puducherry 2998
26 Punjab 400562
27 Rajasthan 982395
28 Sikkim 2143
29 Tamil Nadu 1444635
30 Tripura 72164
31 Uttar Pradesh 456537
32 Uttarakhand 214196

आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री श्री.अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरादरम्यान ही माहिती दिली.

 

रुग्णांना बिगर कोविड रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्याचे राज्य / केंद्रशासित प्रदेश निहाय तपशील — ‘परिशिष्ट- एक’

 

AB PMJAY अंतर्गत वितरित निधीचे राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशनिहाय तपशील — ‘परिशिष्ट-दोन’

Annexure – II

State/UT details of total funds disbursed under AB-PMJAY since inception of the scheme as on 21.09.2020
Sr. No. States/UTs 2018-19 2019-20 2020-21
Total Amount
Disbursed (in Rs. Crore)
Total Amount
Disbursed (in Rs. Crore)
Total Amount
Disbursed (in Rs. Crore)
1 Andaman & Nicobar Islands 0.15 0.41 0.00
2 Andhra Pradesh 182.85 374.07 0.00
3 Arunachal Pradesh 2.31 0.00 0.11
4 Assam 21.08 133.23 0.75
5 Bihar 88.27 82.49 0.00
6 Chandigarh 0.68 3.82 0.00
7 Chhattisgarh 217.43 280.37 0.00
8 Dadra & Nagar Haveli 3.25 2.02 1.48
9 Daman and Diu 1.02 0.00 1.07
10 Goa 0.64 0.06 0.27
11 Gujarat 77.50 212.33 0.00
12 Haryana 26.81 58.69 40.21
13 Himachal Pradesh 17.18 19.12 20.16
14 Jammu and Kashmir 20.64 33.44 22.70
15 Jharkhand 170.17 126.50 0.00
16 Karnataka 159.31 254.13 0.00
17 Kerala 25.00 97.56 93.90
18 Lakshadweep 0.00 0.00 0.00
19 Madhya Pradesh 72.57 118.46 0.00
20 Maharashtra 266.32 241.88 200.52
21 Manipur 7.18 17.10 0.00
22 Meghalaya 15.57 18.07 14.78
23 Mizoram 17.48 12.41 9.82
24 Nagaland 4.72 10.89 2.13
25 Puducherry 1.52 0.00 0.00
26 Punjab* 2.24 55.55 41.53
27 Rajasthan** 0.00 200.07 6.60
28 Sikkim 1.03 0.00 0.43
29 Tamil Nadu 304.98 441.86 0.00
30 Tripura 12.81